Ginekolog Położnik

dr n. med. Ewa Horzelska

Historia

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który ukończyłam w 2006 roku. W 2005 roku odbyłam staż w Leicester Royal Infirmary na Oddziale Ginekologii i Położnictwa, w Leicester w Anglii a w latach 2005/2006. Studiowałam również na uniwersytecie Christian-Albrechts-Universität  w Kiel w Niemczech. Po studiach rozpoczęłam pracę w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu, gdzie zdobyłam umiejętności i doświadczenie zawodowe, ukończyłam specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz uzyskałam stopień doktora nauk medycznych. Oprócz pracy lekarza jako asystent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzę zajęcia ze studentami polskimi i zagranicznymi. Szczególnym obszarem moich zawodowych zainteresowań jest perinatologia. Posiadam Certyfikat Fetal Medcine Fundation w zakresie wykonywania badań prenatalnych. Moim Pacjentkom zapewniam  kompleksową opiekę, obejmującą diagnostykę i leczenie chorób kobiecych oraz prowadzenie ciąży fizjologicznej i powikłanej.

Inni specjaliści