fbpx
Neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej

lek. Katarzyna Dragan-Brewczyńska

Historia

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który ukończyłam w 2006r.

Szkolenie specjalizacyjne odbyłam w Oddziale Neurologicznym Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach zdobywając doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego, zarówno w warunkach szpitalnych oraz w trybie ambulatoryjnym.

Prowadziłam pacjentów objętych programem lekowym NFZ „Leczenie Chorób Ultrarzadkich- Choroba Pompego”.

W 2014r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii.

W 2015r. rozpoczęłam pracę w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY” w Tarnowskich Górach, gdzie zajmowałam się pacjentami po urazach rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych, z zaburzeniami świadomości i w śpiączce, z następstwami chorób naczyniowych mózgu i rdzenia kręgowego, następstwami chorób zapalnych OUN, uszkodzeniem w przebiegu demielinizacji, np. stwardnieniem rozsianym oraz chorobami obwodowego układu nerwowego, np. polineuropatiami na różnym tle.

Kierując zespołem wielodyscyplinarnym nabyłam doświadczenia w usprawnianiu pacjentów z deficytami neurologicznymi, z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (NDT Bobath, PNF) oraz nowoczesnych technologii m.in.: C-eye, wirtualna rzeczywistość, EEG Biofeedback, stymulacja narządu mowy i połykania urządzeniem Vocastim. W 2019 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu leczenia toksyną botulinową w neurologii, diagnostyki i terapii zaburzeń połykania oraz leczenia żywieniowego, postępowania w bólu ostrym i przewlekłym, opieki nad chorym w śpiączce oraz diagnostyki i leczenia chorób neurologicznych. W swojej pracy zawodowej kieruje się indywidualnym oraz holistycznym podejściem do problemu medycznego, celem zapewnienia moim pacjentom kompleksowej opieki medycznej.

W tutejszym Centrum Medycznym zajmuję się diagnostyką i leczeniem takich schorzeń neurologicznych jak:

• bóle głowy różnego pochodzenia;

• zawroty głowy i zaburzenia równowagi;

• padaczka i inne zespoły napadowe;

• zaburzenia pamięci i otępienie w chorobach neurozywrodnieniowych, np. choroba Alzheimera;

• zaburzenia ruchowe, np. choroba Parkinsona;

• następstwa udarów mózgu;

• następstwa urazów czaszkowo-mózgowych;

• guzy mózgu;

• zespoły bólowe kręgosłupa;

• uszkodzenia nerwów obwodowych np. polineuropatia cukrzycowa.