fbpx
Pediatra

lek. Magdalena Potempa-Jeziorowska

Historia

Jestem lekarzem w trakcie realizacji specjalizacji z pediatrii. W 2016 r. ukończyłam Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (ówcz.). Rok później rozpoczęłam studia doktoranckie, w ramach których prowadzę badania naukowe na temat oceny stanu odżywienia dzieci ze szczególnym uwzględnieniem analizy czynników behawioralnych i środowiskowych wpływających na masę ciała. Już w trakcie trwania studiów zajęłam się tą tematyką badań, których wyniki miałam okazję niejednokrotnie prezentować podczas konferencji naukowych, kilkukrotnie uzyskując uznanie Komisji Oceniającej. Jestem także autorem i współautorem około 40 publikacji naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Dwukrotnie otrzymałam także stypendium Ministra Zdrowia przeznaczone dla studentów za osiągnięcia naukowe. Całokształt mojej pracy naukowej w trakcie studiów został doceniony w ministerialnym konkursie „Najlepsi z najlepszych”, którego zostałam jednym z laureatów.
Na co dzień pracuję w Oddziale Pediatrii z Pododdziałem Patologii Noworodka realizując program specjalizacji z zakresu pediatrii. Ponadto pracuje także w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) jako lekarz przyjmujący dzieci.

Inni specjaliści