fbpx
Kardiolog, genetyk kliniczny, lipidolog

dr hab. n. med. Tadeusz Osadnik

Historia

Jestem lekarzem od 16 lat. W 2006 roku ukończyłem Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2005 – 2006 studiowałem także na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Bonn w Niemczech. Po studiach rozpocząłem pracę w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (SCCS), gdzie zdobyłem specjalizację z Kardiologii i uzyskałem stopień doktora nauk medycznych. W 2018 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk medycznych – specjalność kardiologia. Posiadam Certyfikat Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego na wykonywanie badań UKG (echo serca). Prowadzę chorych z chorobą wieńcową, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym oraz innymi schorzeniami układu krążenia. Jest autorem lub współautorem blisko 100 publikacji, w tym m.in.: jednej książki, trzech rozdziałów w książkach, 53 artykułów w czasopismach krajowych (27) i zagranicznych (26), 39 streszczeń zjazdowych. Od 2018 roku pełnię funkcję adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.